Administrarea blocurilor locative

GESTIONAREA ȘI INTREȚINEREA FONDULUI LOCATIV

SERVICII ADMINISTRATIVE


- Evidența actelor și registrelor tehnice ale blocului

- Perfectarea tuturor conturilor contabile

- Efectuarea și controlul plăților bancare

- Semnarea și monitorizarea contractelor cu furnizorii serviciilor comunale și necomunale a spațiului, în vederea deservirii tehnice

- Evidența locatarilor

- Eliberarea certificatelor

- Monitorizarea achitărilor

INFORMAȚIA CU PRIVIRE LA ADMINISTRATORII BLOCURILOR


Responsabilitatile administratorului de bloc:

a) de a efectua primirea şi evidenţa chemărilor survenite de la locatari.

b) de a efectua controlul nemijlocit al personalului tehnic.

c) de a organiza în mod optim activitatea secţiei asistenţă tehnică, de a asigura colaboratorii cu materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii.

d) de a efectua controlul îndeplinirii obligățiilor de muncă a personalului tehnică – lăcătuș, lucrători de igienă, măturători, electricieni, ș.a, cu întocmirea tabelelor de muncă, precum și instruirea, evidența acestora la compartimentul tehnicii securității, protecția muncii.

e) intocmirea proceselor necesare privind atragerea la răspundere a persoanelor care nu respectă cerințele, regulile, normele sanitare de exploatare a locuințelor, întreținerea blocului locativ și teritoriului adiacent, conform actelor și normativilor în vigoare.

f) de a controla și a colecta, sub propria răspundere și semnătura, datele de la indicii contoarelor comune și a altor date de la furnizorii de servicii comunale ( SA Apa – Canal, SRL Chișinău Gaz, RED Union Fenosa SA) și altor persoane juridice care prestează servicii angajatorului.

g) de a duce evidenţa platilor efectuate de locatari pentru serviciile locativ-comunale şi a taxelor pentru apartamente. De a organiza cu locatari adunări pentru soluţionarea problemelor apărute.

h) repartizarea bonurilor de plată către locatari ce țin de achitarea serviciilor locativ – comunale.


INFORMAȚIA PENTRU ACC


Dupa semnarea acordului între SC Servcomloc S.R.L. si ACC, stabilirea planului tarifar împreuna cu președintele asociației, se fac demersurile necesare pentru depunerea actelor la furnizor de gaze naturale și furnizorul energiei electrice, pentru semnarea contractelor directe de furnizarea serviciilor. Contratele pentru întreținerea rețelei electrice în interiorul blocului se semneaza cu compania de deservire, aceeași procedura se va face și in cazul furnizorului Apa Canal.

Paralel, compania de deservire, “Servcomloc”, va semna restul contractelor necesare pentru: servicii de salubrizare, deservirea lifturilor, servicii pentru țntervenții de urgența și începe procedura de deservire a blocului locativ.

Rolul de administrator al ACC de către “Servcomloc” se limiteaza la prevederile contractuale stabilite de parți, pe baza contractului semnat. Totodată “Servcomloc” va oferi sprijin in cautarea restanțierilor pentru plata serviciilor comunale.


SERVICII DE INTREȚINERE A SCĂRILOR BLOCULUI ȘI TERENULUI ADIACENT


Servicii de curatenie a scarilor:

a) zilnic să efectuieze salubrizarea blocului locativ – măturarea, spălarea întrărîî în scară, etajul 1, cabinelor de lift, cutiilor poștale;

b) lucrările de spălare în toate scările se efectuiază de 2 ori pe săptămînă;

c) de 2 ori în an să efectuiază curățenia generală și anume – spălarea geamurilor, pereților, ușilor de întrare și a rampei metalice din scară, cutiilor poștale, înlăturarea panzei de păianjeni, dezinfectarea scarii;

Servicii de curatenie a terenului adiacent:

а) măturarea, spălarea, dezinfectarea tuburilor, containelor de gunoi, camerilor de acumulare a deșeurilor menajere;

b) colectarea gunoiului;

с) salubrizarea și amenajarea rondurilor, blocurilor locative, subsolurilor locative;

d) iarna – curățirea zăpezii de pe trotuare împrejurul blocului, presurarea cu nisip; vara – stropirea gazoanelor, cosirea ierbii.


INTREȚINEREA TEHNICĂ


Atributiile instalatorului:

a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apă potabilă – odată în 6 luni;

b) lichidarea deteriorărilor din sistemele de alimentare cu apă potabilă;

c) lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apă potabilă;

d) demontarea, controlul, curăţarea şi schimbul robinetelor deteriorate şi a vanelor în locurile de uz comun;

e) schimbul sectoarelor de reţele de apeduct (până la 3 metri lungime), armaturii de închidere şi reglare;

f) schimbul mufelor şi a garniturii;

g) evidenţa şi deservirea apometrelor individuale pentru apartamente în locuri comune;

h) controlul tehnic al sistemelor interne de evacuare a apelor uzate – odată în 6 luni;

i) lichidarea deteriorărilor din sistemele de evacuare a apelor uzate;

j) lichidarea scurgerilor din sistemele de evacuare a apelor uzate;

Atributiile electricianului:

a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu energie electrică (instalaţii electrice de fortă, fire electrice, tablouri de distribuţie şi protecţie, cutii de distribuţie – odată în 6 luni);

b) reîntinderea firelor electrice interne pleoştite, fixarea suplimentară, schimbul sectoarelor de fire electrice deteriorate;

c) reparaţia, schimbul dispozitivelor de siguranţă, întrerupătoarelor automate, instalaţiilor de racord şi distribuire până la aparatul de comutare instalat după echipamentele de măsurare;

d) restabilirea contactul cu pământul;

e) descoperirea şi deconectarea la timp a sectoarelor de fire electrice deteriorate, care pot provoca incendiu;

f) întreţinerea în bună stare a instalaţiilor de forţă electrică şi aparatelor de demarare şi măsurat;

g) schimbul becuri electrice;

Notă: Costul materialelor necesare, reparaţia curentă a elementelor constructive ale blocurile locative, precum lucrările efectuate prin antrepriză (deservirea sistemelor de ventilaţie, antiincendiare şi de evacuare a fumului etc) se achită adăugător din contul locatarilor.