Servcomloc Service | Exploatarea și deservirea centralelor termice

Servicii de exploatare și deservirea a centralelor termice


Deservirea și exploatarea centralelor termice de peste 60 kwt

Lucrările de exploatare a utilajului pentru cazanjerii include un set de servicii: încheierea contractelor, inspecția zilnică de către specialiștii noștri a utilajelor pentru cazangerii, ferificarea funcționării utilajului în regim manual și în regim automat, depistarea defecțiunilor și remedierea acestora, ajusterea și reparația sistemelor de automatizare și utilajului tehnologice, verificarea utilajului de gaze în vederea depistării unor eventuale scurgeri de gaze.

Deservirea rețelelor de caz interioare

Deservirea utilajelor pentru cazangerii se realizeazăde două ori pe an. Sfărșitul sezonului de încălzire se efectuează curățarea cazanelor, ajustarea și transferul cazanelor în regim de funcționare de vară. Deservirea secundă se realizează inainte de începerea sezonului de încălzire, fiind totodată efectuate ajustarea regimului de funcționare a utilajelor pentru cazanjerii.

Oferim servicii de reglarea tehnologică echipamentelor ale centralelor termice cu eliberarea raportului tehnic (harta de regim)