Despre companiile noastre

SC “SERVCOMLOC” S.R.L.

Prima companie privată de administrare și gestionare a fondului locativ. Inființată în 2006 compania avea ca scop principal administrarea complexă a blocurilor locative, terenului adiacent și spațiilor comune. În prezent, administrăm 62 de blocuri locative cu suprafață totală circa 330000 m² în mai multe sectoare a mun. Chișinău.

Cu scopul de a micşora cheltuielile familiei pentru serviciile de întreţinere a apartamentului, a blocului locativ, locatarii întreprind eforturi pentru a înţelege metodologia calculării costului serviciului de întreţinere a apartamentului fără a ţine seama, că sunt cheltuieli de întreţinere a speţialiştilor în domeniu, care înlătură operativ şi calificat toate defectele.

Incepind cu anul 2015, noi oferim inca un serviciu — amenajarea teritoriului adiacent, sadirea copacilor, tufarilor si gazoanelor. Oferim ajutor in organizarea si amenajarea zonelor pentru copii.

Specialistii SC „Servcomloc” S.R.L. ofera urmatoarele servicii:

pic

- Ducerea evidenței contabile;
- Semnarea contractelor pentru livrarea apei potabile, exploatarea ascensoarelor, utilajului antiincendiar, gazelor naturale în centralele termice autonome;
- Calcularea, pregătirea spre tipar, expedierea locatarilor, arendaşilor, agenţilor economici a bonurilor de plată;
- Întreţinerea sistemelor inginereşti de uz comun conform cerinţelor instituţiilor de resort;
- Întreţinerea scărilor blocului locativ, terenului adiacent în stare curentă;
- Orgznizarea supravegherii video stării scării și a terenului adiacent;
- Amenajarea teritoriului adiacent;

Toate serviciile

pic

“SERVCOMLOC SERVICE” S.R.L.

În anul 2011 la activități principale ale companiei s-au adaugat servicii de intreținere și exploatare a centralelor termice de bloc care au capacitate peste 100kw, iar în prezent numarul centralelor administrate a ajuns la 12. Toate serviciile prestate sunt licențiate și certificate conform legislației în vigoare.


Specialistii „Servcomloc Service” S.R.L. ofera urmatoarele servicii:

pic

- Exploatarea si deservirea tehnica centralelor termice cu capacitatea de peste 60 kWt;
- Deservirea tehnica si reparatia centralelor termice individuale, încheierea contractelor;
- Deservirea tehnica sistemelor de climatizare;
- Reglarea tehnologica a echipamentelor centralelor termice;

Toate serviciile