Servcomloc Service | Deservirea si repararea centralelor termice

Servicii de deservire tehnică a centralelor termice individuale


Încheierea contractelor de deservire tehnică (conform reglementărilor NRS 35-04-09 2002, Anexa G p.6.11: ”Proprietarii de case şi apartamente cu drept de proprietate privată sunt obligaţi să încheie la timp un contract de deservire tehnică a utilajelor de gaze naturale”. În deservirea cazanelor individuale pe gaze sunt incluse: verificarea regimului de funcţionare a cazanului de încălzire pe gaze, reglarea, executarea deservirii tehnice (curăţarea camerei de ardere, a electrozilor şi turbinei). După caz, noi putem să efectuăm reparaţia de înaltă calitate a cazanelor, reparaţia panoului de comandă, ansamblurilor de comandă şi altor părţi componente.

ATENȚIE!

Exploatarea în siguranța a utilajelor, starea tehnică a acestora și termenul de exploatarea depinde în mod direct de efectuarea în timp util a lucrărilor de profilaxie pentru a menține utilajele centralelor termice în stare corespunzătoare.